Đọc Báo Những Vấn Đề Mang Tính Thời Sự, Tin Tức Trung Thực Cùng Suy Nghĩ Đưa Ra Những Ý Kiến Giúp Việt Nam Phát Triển Tốt Đẹp Hơn.

Tin Mới

Thursday, August 20, 2015

2015-08-20T23:51:00+07:00

Ai hiểu được con gái bây giờ?Thấy các bạn đánh nhau không can ra mà cổ vũ ghê quá. frown emoticon

Ai hiểu được con gái bây giờ? Xã Hội văn minh dân chủ và công bằng. làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu các bạn ạ!

Ai hiểu được côn gái bây giờ?
Thấy các bạn đánh nhau không can ra mà cổ vũ ghê quá. :(Ai hiểu được côn gái bây giờ?Ai hiểu được con gái bây giờ? Xã Hội văn minh dân chủ và công bằng. làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu các bạn ạ!
Posted by Đọc Báo Vẹm on Thursday, August 20, 2015

No comments:

Post a Comment

Videos có thể bạn quan tâm!

Pages