Đọc Báo Những Vấn Đề Mang Tính Thời Sự, Tin Tức Trung Thực Cùng Suy Nghĩ Đưa Ra Những Ý Kiến Giúp Việt Nam Phát Triển Tốt Đẹp Hơn.

Tin Mới

Wednesday, August 12, 2015

2015-08-12T20:14:00+07:00

Bắt dân quỳ lạy công an là đầy tớ của dân đây sao?XEM VÀ NGẪM
chưa xét là thanh niên này phạm luật giao thông hay không. coi như đã phạm luật giao thông, cảnh sát cơ động bắt quỳ lạy? thế là thế nào? Bắt dân quỳ lạy công an là đầy tớ của dân đây sao?Bắt dân quỳ lạy công an là đầy tớ của dân đây sao?
XEM VÀ NGẪMchưa xét là thanh niên này phạm luật giao thông hay không. coi như đã phạm luật giao thông, cảnh sát cơ động bắt quỳ lạy? thế là thế nào? Bắt dân quỳ lạy công an là đầy tớ của dân đây sao?
Posted by Đọc Báo Vẹm on Wednesday, August 12, 2015

No comments:

Post a Comment

Videos có thể bạn quan tâm!

Pages