Đọc Báo Những Vấn Đề Mang Tính Thời Sự, Tin Tức Trung Thực Cùng Suy Nghĩ Đưa Ra Những Ý Kiến Giúp Việt Nam Phát Triển Tốt Đẹp Hơn.

Tin Mới

Tuesday, August 25, 2015

2015-08-25T21:38:00+07:00

Bộ GD yêu cầu kiểm tra sách “dạy trẻ đi trên thủy tinh“

Trong văn bản yêu cầu của Bộ GD có nêu rõ, hiện nay, trên một số trang báo thông tin điện tử và mạng xã hội đang xôn xao về nội dung của cuốn sách “Thực hành kỹ năng sống” dành cho học sinh lớp 1 của hai tác giả Phan Quốc Việt và Nguyễn Thị Thùy Dương do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, dạy trẻ tăng lòng dũng cảm bằng việc đi trên thủy tinh.
Để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý về những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo về Bộ trước ngày 28/8/2015.
Qua đó, Bộ GD đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nghiêm túc thực hiện.
Bài Viết: Trẻ Em Đi Trên Thủy Tinh

No comments:

Post a Comment

Videos có thể bạn quan tâm!

Pages