Đọc Báo Những Vấn Đề Mang Tính Thời Sự, Tin Tức Trung Thực Cùng Suy Nghĩ Đưa Ra Những Ý Kiến Giúp Việt Nam Phát Triển Tốt Đẹp Hơn.

Tin Mới

Wednesday, August 19, 2015

2015-08-19T21:33:00+07:00

Không bảng tên vẫn bắt xe đượccông an áo xanh khác với công an áo vàng chỗ nào? việt nam công an nào cũng có quyền ngang nhau hay áo xanh chỉ được hỗ trợ áo vàng khi làm nhiệm vụ?? bắt xe vi phạm mà không có thẻ xanh, bảng tên thì gọi là gì?

công an áo xanh khác với công an áo vàng chỗ nào? việt nam công an nào cũng có quyền ngang nhau hay áo xanh chỉ được hỗ...
Posted by Đọc Báo Vẹm on Wednesday, August 19, 2015

No comments:

Post a Comment

Videos có thể bạn quan tâm!

Pages