Đọc Báo Những Vấn Đề Mang Tính Thời Sự, Tin Tức Trung Thực Cùng Suy Nghĩ Đưa Ra Những Ý Kiến Giúp Việt Nam Phát Triển Tốt Đẹp Hơn.

Tin Mới

Tuesday, November 1, 2016

2016-11-01T18:18:00+07:00

Đọc Báo Vẹm 501 Ngày 31/10/2016

Đọc Báo Vẹm 501 Ngày 31/10/2016
Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.
Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com


Quê Hương Media
1630 Oakland Road
Suite A109
San Jose, CA 95131
Tel: 408-645-5575
Fax: 408-645-5576
Email: qhradio@aol.com
đọc báo vẹm, tin tức vẹm
#docbaovem #baovem #tintucvem


Đọc Báo Vẹm 501 Ngày 31/10/2016
Đọc Báo Vẹm 501 Ngày 31/10/2016

No comments:

Post a Comment

Videos có thể bạn quan tâm!

Pages