Đọc Báo Những Vấn Đề Mang Tính Thời Sự, Tin Tức Trung Thực Cùng Suy Nghĩ Đưa Ra Những Ý Kiến Giúp Việt Nam Phát Triển Tốt Đẹp Hơn.

Tin Mới

Monday, November 7, 2016

2016-11-07T10:01:00+07:00

Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?

Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?
"Khoản 3 điều 5 luật CAND và khoản 3 điều 8 luật Tổ chức cán bộ, công chức cho phép người dân toàn quyền giám sát cán bộ" - Lời giải thích của người thanh niên tranh luận với hai viên công an.Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?
Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?

No comments:

Post a Comment

Videos có thể bạn quan tâm!

Pages