Đọc Báo Những Vấn Đề Mang Tính Thời Sự, Tin Tức Trung Thực Cùng Suy Nghĩ Đưa Ra Những Ý Kiến Giúp Việt Nam Phát Triển Tốt Đẹp Hơn.

Tin Mới

Wednesday, July 26, 2017

2017-07-26T18:57:00+07:00

Đọc Báo Vẹm 539 Ngày 24/7/2017

Đọc Báo Vẹm 539 Ngày 24/7/2017
Đọc Báo Vẹm 539 Ngày 24/7/2017

Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.
Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com
Quê Hương Media
1630 Oakland Road
Suite A109
San Jose, CA 95131
Tel: 408-645-5575
Fax: 408-645-5576
Email: qhradio@aol.com

No comments:

Post a Comment

Videos có thể bạn quan tâm!

Pages