Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận 11

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải...

Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên 🤣

Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải đi thử liền cho biết . Quán này ngoài kem cheese đậu biếc còn có kem cheese hồng , đặc biệt là 2 bé heo xanh với hồng to bự siêu cute nữa :))))Menu giá giao động từ 25ka. Heo tắm tiên 10ka /1 bé
Must try hihi
-----------------
Trà Sữa Wecha - 175 Bình Thới , Q11
8 giờ - 22 giờ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải...

CR By Ánh Phụng - [Post]

Trần Thụy Thanh Vy Đỗ Thành Nhân

Mẫn Nguyễn Gia Linh vô nhóm này là một sự lầm lỗi mày à
...riết coiiii mà thấy thèm cái gì cũng muốn ăm hết trơn huhuEdited ·

Nguyen Tram Truc Nguyen thu coi

Tường Vy Hà Tuấn Đạt nhom nhommm

Bùi Giang Diễm Nhi Nguyễn Ngọc Hương alo alo 😀

Thu Hiền Thiện lưu địa chỉ doooo

Truc Nguyen Çhánh Hưng

Lê Minh Hồng Phúc Thiên Trang mlem mlem

Gia Linh Kiến Hồng n

Sơn Nguyễn Đoan Nguyễn này ở bình thới nà hk phải thành thái 😁

Nhận xét