Thông tin chính xác, kịp thời tạo nên thành công của Trang tin Đại hội XIII

Tin Tức Việt Nam

Đến thời điểm này có thể khẳng định, Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII tại địa chỉ https://daihoi13.dangcongsan.vn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương giao. Trang tin phát huy hiệu quả, đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác và kịp thời, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đó là khẳng định ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, Trưởng ban biên tập Trang tin Đại hội XIII.

Ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, Trưởng ban biên tập Trang tin Đại hội XIII . © Được VTC cung cấp Ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, Trưởng ban biên tập Trang tin Đại hội XIII .

- Ông cho biết những điểm mới, nổi bật của Trang tin Đại hội XIII của Đảng so với các kỳ Đại hội trước?

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng, vận hành Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Đây là kỳ đại hội thứ năm liên tiếp (từ Đại hội IX của Đảng đến nay), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, vận hành Trang tin chính thức tuyên truyền Đại hội Đảng.

So với 4 kỳ Đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng, Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có một số điểm mới. Đó là các kỳ Đại hội trước, trang tin chỉ có 4 thứ tiếng là: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Nhiệm kỳ này, trang tin có thêm 2 thứ tiếng là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga.

Nội dung cập nhật kỳ này phong phú, đa dạng hơn. Trang tin thật sự trở thành một diễn đàn trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của bạn đọc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, kịp thời đăng tải các ý kiến của các tổ chức chính trị -xã hội, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ, kiều bào, các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trang tin liên tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin, kỹ thuật, công nghệ; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII. © Được VTC cung cấp Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Đáng chú ý, hình thức thể hiện trang tin cũng phong phú, đa dạng, hấp dẫn bạn đọc hơn dưới các hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện như Infographic, Mega story, Audio, Video…

Cách thức đưa tin đảm bảo nhanh, "thần tốc" hơn kỳ trước. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt quan tâm đổi mới cách đưa tin. Tinh thần là phải cập nhật nhanh thông tin từ Đại hội để Nhân dân biết. Đối với những thông tin quan trọng, sau khi Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Đại hội, Trang tin Đại hội đăng ngay lập tức để các cơ quan báo chí khai thác và thông tin để Nhân dân biết.

Cách thức đưa tin nhanh chóng và kịp thời tại kỳ đại hội này thật sự đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân cả nước, được dư luận đánh giá cao. Ví dụ, ngay sau khi có kết quả bầu cử của Đại hội vào nửa đêm 30/1/2021 là Trang tin cập nhật được ngay thông tin quan trọng này lên để phục vụ nhu cầu thông tin của Nhân dân, vốn đang rất quan tâm đến Đại hội XIII của Đảng…

- Đến thời điểm này, xin ông cho biết, hiệu quả của trang tin mang đến cho độc giả là như thế nào?

Trang tin là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng được cập nhật kịp thời và liên tục, Trang tin đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong nước và phóng viên báo chí nước ngoài quan tâm.

Trang tin thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, góp phần quan trọng trong dẫn dắt, định hướng thông tin báo chí đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế quan tâm Đại hội XIII của Đảng.

Cán bộ, phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII tại Đại hội XIII của Đảng. © Được VTC cung cấp Cán bộ, phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII tại Đại hội XIII của Đảng.

Trang tin tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền, giới thiệu nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để bạn đọc hiểu đúng hơn về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của Đảng ta.

Ngoài ra, Trang tin cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các thông tin liên quan đến Đại hội; góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Trang tin chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả; hoạt động của các cấp, các ngành và Nhân dân cả nước chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin chính thống; bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho đại hội để chống phá Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ ta.

Đến thời điểm này, Trang tin vận hành thông suốt, không để xảy ra lỗi, sai sót về kỹ thuật, nội dung, nêu cao vai trò trách nhiệm và vinh dự được đưa tin về Đại hội.

Phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII cùng phóng viên các báo, đài tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng. © Được VTC cung cấp Phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII cùng phóng viên các báo, đài tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng.

Có được kết quả đó là do Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm, chỉ đạo, trực tiếp là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII luôn sát sao, điều hành cụ thể về định hướng và nội dung thông tin. Mặt khác, Trang tin luôn nhận được sự phối hợp hiệu quả của Vụ Báo chí- Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, sự hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo kỹ thuật, an ninh, an toàn tuyệt đối cho việc vận hành Trang tin. Sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban biên tập trực xuất bản với các ban chuyên môn tại Toà soạn và Nhóm phóng viên tác nghiệp tại Đại hội. Các tập thể, cá nhân liên quan nêu cao vai trò trách nhiệm chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp của cán bộ, phóng viên, biên tập viên đối với thông tin về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Trong thời gian tới, Trang tin tiếp tục được vận hành và hoạt động ra sao?

Với năng lực, trình độ và kinh nghiệm sau 5 kỳ Đại hội Đảng, thời gian tới, Ban biên tập Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII tiếp tục tích cực, chủ động, xây dựng triển khai kế hoạch, tổ chức thông tin đảm bảo kịp thời, chính xác, với hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, xứng đáng là kênh thông tin chính thống, kịp thời, chính xác về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Trang tin tập trung gợi mở những vấn đề, nội dung quan trọng trong tổ chức, quán triệt, học tập, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước…

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bài Viết Mới

  • Dịch Covid-19: Thông báo khẩn số 32 của Bộ Y tế
    Tin Tức Việt Nam TGVN. Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch Covid-19, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn số 32. © Được Thế giới & Việt Nam cung cấp Dịch Covid-19: Thông báo khẩn số 32 của Bộ Y tế Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 32 về phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Nguồn: Bộ Y tế) Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 32 đề nghị những người đã đến các địa điểm Readmore
  • Dân biểu đáp lại bà Pelosi: 'Đúng vậy! Có kẻ thù từ bên trong!'
    Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, người đã đề xuất điều khoản luận tội TT Biden cho biết hôm thứ Bảy (30/1) rằng nước Mỹ đang đối mặt với "kẻ thù từ bên trong". Trong một loạt Tweet vào hôm thứ Bảy, bà Greene đã sử dụng cụm từ "kẻ thù từ bên trong", dường như để đáp lại những nhận xét gần đây của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Yes there is an enemy within.And that enemyReadmore
  • Ảnh: Trường học thành khu cách ly, phụ huynh Hà Nội tiếp tế nhu yếu phẩm cho con
    Tin Tức Việt Nam © Được VTC cung cấp Ảnh: Trường học thành khu cách ly, phụ huynh Hà Nội tiếp tế nhu yếu phẩm cho con - 1 Trong ngày 31/1, nhiều phụ huynh tay xách, nách tiếp tế nhu yếu phẩm cho các con đang cách ly ở trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội). Ngôi trường trở thành khu cách ly của 80 người gồm học sinh, giáo viên, phụ huynh, do học sinh là em N.Đ.N.K, học sinh lớp 3E Readmore

Source by: MSN

Nhận xét