Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: " Mem nào tháng 6-7 thì năm nay tích cực đi Đà Lạt đi nhe " - Còn...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: &quot Mem nào tháng 6-7 thì năm nay tích cực đi Đà Lạt đi nhe &quot - Còn...

" Mem nào tháng 6-7 thì năm nay tích cực đi Đà Lạt đi nhe! "
- Còn ai tháng 11 thì inb set kèo đi nè, chớ nghèo quá òi🙃
#dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: &quot Mem nào tháng 6-7 thì năm nay tích cực đi Đà Lạt đi nhe &quot - Còn...

CR By Bơ Hạt Mỡ - [Post]

hoa nguyễn: K lẻ phải chuyển giới sao

Hoa Bui: Ngọc Ánh Sup Cải
Đứa bán đứa mua được nè 🤣🤣🤣

Yến Ninh: Rồi tiền đâu mua vé bay qua Duibai ăn xin ... !

Nhật Oanh: Mỹ Xuyên rõ ràng

Ngọc Thạnh Võ: Quá chính xác 1năm đi có 10 mấy lần chứ nhiu đâu mà bị chửi khùng quài 🤪 🙃🙃🙃🙃 #teamt6nha

Phan Thị Trâm Anh: Nhung Hong Doan Le Phan Thị Trâm Anh- Việt Nam

Linh Tran Ngoc: hèn chi Nguyen Hieu chơi thắng quàiiiii

Lê Cúc: Tháng 8 😂😂 người một mẩu làm người mẫu hợp lý ha

Lyn Lyn: Võ Lạc Nhii di thi ko bjk co nhan ko

Linh Đoàn: Khôi Nguyên t nói rồi bữa có ý định đi chuyển giới đi ko chịu giờ làm ceo như mơ rầu😂😂😂

#dalatdivatraing ,

Nhận xét