Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: - Người iu tui nhỏ người xinh xắn, làm gì cũng giỏi Đặc biệt là giỏi chơi trốn...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: - Người iu tui nhỏ người xinh xắn, làm gì cũng giỏi Đặc biệt là giỏi chơi trốn...

- Người iu tui nhỏ người xinh xắn, làm gì cũng giỏi!!
Đặc biệt là giỏi chơi trốn tìm, tui lên Đà Lạt hơn năm nay vẫn chưa tìm thấy🙂 #dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: - Người iu tui nhỏ người xinh xắn, làm gì cũng giỏi Đặc biệt là giỏi chơi trốn...

CR By Bơ Hạt Mỡ - [Post]

Chính Trương: Phạm Tây

Nguyễnn Minh Tiến: Lì như con trâu

Thanh Trà: Dạ hok có lấy đâu rì viu

Kha Huệ: Xinh đáo để :))))

Phạm Mỹ Duyên: Bụng bự :))

Quan Kiệt: KHÔNGGGGGGG CÓOOOO NGƯỜIIIIII YÊUUUUUU! QUÁ NHANH VÀ QUÁ NGUY HỈM :)

Phạm Anh Tú: Invisible

Lê Hữu Nhật: Không màu, không mùi, không vị, không tồn tại 😑

Nhi Yến: Vũ Quốc Dũng anh zai rv hộ đi

Trúc Lii: Hhhsusbjd janbjd nnajbdb sjjahyaytaaà

#dalatdivatraing ,

Nhận xét