Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Tranh thủ rủ bạn bè đi Đà Lạt thôi, không mấy năm sau có chồng con hết rồi không...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Tranh thủ rủ bạn bè đi Đà Lạt thôi, không mấy năm sau có chồng con hết rồi không...

Tranh thủ rủ bạn bè đi Đà Lạt thôi, không mấy năm sau có chồng con hết rồi không được đi nè 😗😗 #dalatdivatrainghiem

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: Tranh thủ rủ bạn bè đi Đà Lạt thôi, không mấy năm sau có chồng con hết rồi không...

CR By Lin Lin - [Post]

Thao Hi: Cúc Huyền

Hồ Linh Phương: Híp Híp Linh Tây Nguyễn Lý

Mỹ Ngọc: Linh Trịnh Bo xì đi . Ám t quài à. Rồi sao có bồ

Đặng Hoàng Giao: Nguyễn Tĩnh Đặng Phúc

Lệ Nguyễn: Thanh Tuyền Tuyết Mai Khưu Cầm

Tunly Tylun: Lê Thị Kim Thanh t với m ngót nghét cũng 12 năm

Phan Ngọc Trương: Quốc Huy hơn 25 năm , còn cđ này Thiên Dung chắc sắp thay đứa mới dc r 😒😒😒

Nguyễn Minh Hương: Hơn 10 năm còn tan vỡ nói chi đến 7 năm ((((: xàm đú

Vy Nguyễn: Mai Tuyết Anh ê mấy năm r man🤣🤣

Le Kim Tuyen: Dương Ngọc Diệu huhu tình bạn mãi mãi :)

#dalatdivatraing ,

Nhận xét