Ẩm Thực Sài Gòn: Chiếc bánh dành cho những đứa hở ra là than thở Nguồn: Tô Linh Nghi...

Ẩm Thực Sài Gòn

Ẩm Thực Sài Gòn: Chiếc bánh dành cho những đứa hở ra là than thở Nguồn: Tô Linh Nghi...

Chiếc bánh dành cho những đứa hở ra là than thở 🥱😪 (Nguồn: Tô Linh Nghi)

Ẩm Thực Sài Gòn: Chiếc bánh dành cho những đứa hở ra là than thở Nguồn: Tô Linh Nghi...

Ẩm Thực Sài Gòn: Chiếc bánh dành cho những đứa hở ra là than thở Nguồn: Tô Linh Nghi...

Ẩm Thực Sài Gòn: Chiếc bánh dành cho những đứa hở ra là than thở Nguồn: Tô Linh Nghi...

Ẩm Thực Sài Gòn: Chiếc bánh dành cho những đứa hở ra là than thở Nguồn: Tô Linh Nghi...

CR By Ngọc Diệp - [Post]

Jay Lna: MyAnh Thai cái bánh này sinh ra là để cho m đấy 😂😂😂

Ly Ly: Nguyễn Ngân cho m nè🤣

Lê Huỳnh Anh: Huỳnh Trúc cho m

Huy Evans: Kuro Neko mạn phép chọi ổ than vô mặt mấy cđ hay cầm bánh lung tung

Hana Hua: Thanh Hằng Võ 😂

Vy Lương: Huỳnh Ngọc 😂😂😂 dành cho c nè haha

Cát Mẫn: Lê Hoàng Khai

Vũ Hoàng Thanh Thảo: Le Ngoc Truc Mii thử làm bánh này đi

Mai Hồng Phú: Suka Nguyen

Nguyễn Vũ Gia Linh: Lê Nguyệt Hằng muốn ăn thử ghê

Nhận xét