Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Bún bò giò heo Made by me...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Bún bò giò heo Made by me...

Bún bò giò heo
Made by me😘😘😘

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Bún bò giò heo Made by me...

CR By Thanh Ngọc - [Post]

Carl Vu Cheng: Ngon

Ng Chi Hieu: Mốt chắc mình phải cưới ai biết nấu bún bò quá :)))

Tuyền Nguyễn: Chỉ e cách nấu bún bò vs chị ơi. 😝😝

Minh Langngao: Chấm 2 cục giò!

Anh KayLee: Ngon dãy

Maru MT: Mềnh cũng có bún bò tự nấu dé dé May be an image of food

Tu An Bui: trước kia tao nghĩ ST hát dở – nhưng sau 1 thời gian nghe các hit của nó – tao càng tin vào quan điểm của mình !

Nhận xét