Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu Hôm nay không biết ăn gì là đưa nó tới...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận Gò Vấp

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu Hôm nay không biết ăn gì là đưa nó tới...

✅ Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu “Hôm nay không biết ăn gì” là đưa nó tới mấy quán trong hệ thống Cơm Tấm Cây Khế. Hơn cả trăm món muốn ăn gì thì ăn.
Hình ở chi nhánh 152 Thống Nhất, Gò Vấp.
#diadiemanuong

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu Hôm nay không biết ăn gì là đưa nó tới...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu Hôm nay không biết ăn gì là đưa nó tới...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu Hôm nay không biết ăn gì là đưa nó tới...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu Hôm nay không biết ăn gì là đưa nó tới...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Cách xữ lý mấy đứa hay nói câu Hôm nay không biết ăn gì là đưa nó tới...

CR By Nguyễn Ngọc Hiếu - [Post]

Âu Âu: Nhìn tưởng buffet 100 món

Uyển Ngọc Nguyễn: Ăn Mapmap

Quỳnh Vũ: Nguyễn Trung Kiên =))

Hiếu Phạm: Nhẹ nhàng sương sương cho những lúc 2 đứa éo biết trưa này ăn gì!!! 😂 Bảo Ngọc

#diadiemanuong , Quận Gò Vấp ,

Nhận xét