Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐇𝐨̂̀ 𝐓𝐚̂𝐲: 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐢́𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐂𝐎̛𝐌 𝐂𝐇𝐎́ Lượn mãi mới thấy được xe bán bò bía cõ chữ...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐇𝐨̂̀ 𝐓𝐚̂𝐲: 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐢́𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐂𝐎̛𝐌 𝐂𝐇𝐎́ Lượn mãi mới thấy được xe bán bò bía cõ chữ...

𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐇𝐨̂̀ 𝐓𝐚̂𝐲: 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐢́𝐚 + 𝐤𝐞𝐦 + 𝐂𝐎̛𝐌 𝐂𝐇𝐎́ Lượn mãi mới thấy được xe bán bò bía cõ chữ THANK YOU này thấy bảo rv ngon lắm, em mua thì đúng chất lượng. 1 cuốn 5k thôi mà ăn đứt chỗ khác, to lắm luôn. Bò bía 10k thì khổng lồ ăn no thì thôi. Chú này còn cho bọn em nước dừa mới bổ nữa chứ, 10 điểm👌👌👌Đi mua bò bía mà đc túi nước dừa mang về lãi quá điiiii

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐇𝐨̂̀ 𝐓𝐚̂𝐲: 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐢́𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐂𝐎̛𝐌 𝐂𝐇𝐎́ Lượn mãi mới thấy được xe bán bò bía cõ chữ...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐇𝐨̂̀ 𝐓𝐚̂𝐲: 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐢́𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐂𝐎̛𝐌 𝐂𝐇𝐎́ Lượn mãi mới thấy được xe bán bò bía cõ chữ...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐇𝐨̂̀ 𝐓𝐚̂𝐲: 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐢́𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐂𝐎̛𝐌 𝐂𝐇𝐎́ Lượn mãi mới thấy được xe bán bò bía cõ chữ...

CR By Phanh Nguyễn - [Post]

Nguyễn Hữu Hoàng: Tôi chỉ cần địa chỉ chính xác, chứ k cần biết cái gì thêm nữa, thank you

Phạm Thế Vinh: lần nào đi cũng ăn bò bía và cơm chó, còn KEM thì chưa, kem gì cũng chưa 😋

Nguyễn Huy Hoàng: Linh Giang nếu 1 ngày chúng ta ra hồ và buồn mồm :v

Chát Chát: Chú này hay ođoạn nào mn ơi

Thu Trang: Thuc Anh nhiều quán vãiii

Đặng Ngọc: Hoàng Bảo Ngọc bò bía này đi bộ mấy vòng sân hanu ăn cũng chưa hết :)

Vũ Ánh Hồng: Vũ Ánh Hoa

Kim Xuyến: Tuyen Nguyen chú hay ăn này bố bơ ei:))))

Quỳnh Trang: Phạm Thuỳ Trang Tuyết Trương hellooooo

Hoang Thu Luyen: Uiiii Love u bò bíaaaaa 😍😍❤️

Nhận xét