Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận Phú Nhuận

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập...

Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập cẳm thế này đầy tô mà có 30k hà rẻ dã man luôn rồi... Rẻ nhưng quan trọng là ăn ổn chứ hông tệ nha ... Topping ở đây cô bán cắt big size nên ăn miếng nào đã miếng đó - Chỗ ngồi ăn thoáng mát rộng rãi hẻm xe hơi vào được thông 2 đầu đường lớn và Bờ kè .... Cô chú bán cũng vui vẻ dễ chịu lắm mê nhất là Gân trong ở đây á cắt cục bự nhai nó đã gì đâu 🤗...
- 18h - 23h hoặc hết
- 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận... #nhàn
#phúnhuanSee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Phở 30k đầu hẻm 96 Phan Đình Phùng P2 Phú Nhuận bán từ 18h - hết ... tô thập...

CR By Nhàn Đỗ - [Post]

Ly Hoang: huhu

Esther Phương: NamPhương Nguyễn

Quân Nguyễn Minh Dương: Nhi Duong

Phương Khanh: Thanh Luân

Nguyễn Quỳnh Giangg: Thuận Thiên nom khom

Đông Phương: Hải Võ nãi đi ngang

Nguyễn Khúc Hoàng Vũ: Như Quỳnh Nhã Khanh bữa nào đi ăn đây ko

Trần Minh Hoàng: Kim Tú Nguyễn Trung Nghĩa Tuấn Sang nào ghé ăn thử mấy a ơi

Đinh Anh: Sang Trần nửa đêm đói bụng

Binh Quang Huynh: nhìn ớt đã quá🤤

#nhàn , #phúnhuanSee , Quận Phú Nhuận ,

Nhận xét