Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Rủ đi cà phê nhưng hông uống cà phê Ủa alo Câu cửa miệng 7749 lần mình rủ người...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Rủ đi cà phê nhưng hông uống cà phê Ủa alo Câu cửa miệng 7749 lần mình rủ người...

Rủ đi cà phê nhưng hông uống cà phê? Ủa alo
Câu cửa miệng 7749 lần mình rủ người ta đi cà phê nhưng mình thì uống gì... tới đó tính nha. 😂
Tính gì tính thì lần nào tới nơi cũng quen miệng gọi C2 vị chanh 🍃🍋thanh thanh mát lành thôi nè hehe.
Đi cà phê mà hông uống cà phê thì mình uống gì? comment cho biết với nha. 😜
#C2 #CoolandClean #C2ChanhSee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Rủ đi cà phê nhưng hông uống cà phê Ủa alo Câu cửa miệng 7749 lần mình rủ người...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Rủ đi cà phê nhưng hông uống cà phê Ủa alo Câu cửa miệng 7749 lần mình rủ người...

CR By Trần Khải - [Post]

Phúc Nguyên: Ngon quá

Tú Uyên: Nguyễn Thị Phương Quyên có quá nhiều sự mlem trong bức ảnh =)))

Nguyễn Thị Phương Quyên: Hong Ngan Tran y chag combo mình hay ăn

#C2 , #CoolandClean , #C2ChanhSee ,

Nhận xét