Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: samlacaquan8 :THẾ GIỚI BÁNH TUỔI THƠ NGON RẺ TỪ 10K Chời ơi xe bánh tuổi thơ nhìn hấp...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận 8

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: samlacaquan8 :THẾ GIỚI BÁNH TUỔI THƠ NGON RẺ TỪ 10K Chời ơi xe bánh tuổi thơ nhìn hấp...

[ #samlacaquan8 :THẾ GIỚI BÁNH TUỔI THƠ NGON RẺ TỪ 10K🥺] Chời ơi xe bánh tuổi thơ nhìn hấp dẫn quá,đủ loại mặn ngọt nhìn gì cũng ngon.Tui là tui mê lắm bánh mì phô mai 17 ka bẻ phát phô mai chảy chảy má ơi ghiền á. Nói chung là bánh nào cũng mới do bánh làm trong ngày rồi bán liền nên ăn đã ghê.
_
CHONG CHÓNG BAKERY
💰Giá từ 10ka | ⏰ 15:00 - 22:00 ( chủ nhật nghỉ)
🏡 Địa chỉ: 782 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8 l
_
#samlacareview
#ansapsaigonSee Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: samlacaquan8 :THẾ GIỚI BÁNH TUỔI THƠ NGON RẺ TỪ 10K Chời ơi xe bánh tuổi thơ nhìn hấp...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: samlacaquan8 :THẾ GIỚI BÁNH TUỔI THƠ NGON RẺ TỪ 10K Chời ơi xe bánh tuổi thơ nhìn hấp...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: samlacaquan8 :THẾ GIỚI BÁNH TUỔI THƠ NGON RẺ TỪ 10K Chời ơi xe bánh tuổi thơ nhìn hấp...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: samlacaquan8 :THẾ GIỚI BÁNH TUỔI THƠ NGON RẺ TỪ 10K Chời ơi xe bánh tuổi thơ nhìn hấp...

CR By Nguyen Anh Kiet - [Post]

Nguyễn Như Quỳnh: Đan Thư

#samlacaquan8 , #samlacareview , #ansapsaigonSee , Quận 8 ,

Nhận xét