Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn thui đừng suy nghĩ gì hết... PuffCorn JACK JILL...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn thui đừng suy nghĩ gì hết... PuffCorn JACK JILL...

Ăn thui đừng suy nghĩ gì hết...😂
#PuffCorn
#JACK_JILL

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn thui đừng suy nghĩ gì hết... PuffCorn JACK JILL...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn thui đừng suy nghĩ gì hết... PuffCorn JACK JILL...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Ăn thui đừng suy nghĩ gì hết... PuffCorn JACK JILL...

CR By Phún Dương - [Post]

Huỳnh Minh Thư: Huỳnh Bảo Trân

Phí Hà: Ơ đm tôi thích bánh nay vl mà sao mn ác z🥲

Trần Thuỵ Giao Thuỷ: Đây là món guột của t cho tới khi t thấy qả ảnh này......

Quế Trang: Huyền Tuyết
Huyền Trần
Lê Huệ
Nguyễn Mừng
Đây... Phòng mình có đứa nhìn giống cái này vãi nhồi

Quỳnh Quỳnh: Tui thích ăn cái bánh này lắmmm

Thắm Lùn's: Tô Ngocduy 🌝

Nguyễn Hồng Mơ: Ăn ngon cực

Nguyen Bich Huyen: Elis Phuong Thi Hội Nguyễn Thị đâu phải mình tui nghĩ vậy đâu...😂😂

Vân Khanh: Huỳnh Gia Hân ủa dm mới ăn hồi nãy với m ? :)

Julian An Pinky: Ơ giống vc :)))

#PuffCorn , #JACK_JILL ,

Nhận xét