Lăn Vào Bếp: KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG Mình ướp muối bột ngọt bột tỏi ớt bột Hàn Quốc ớt tươi...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG Mình ướp muối bột ngọt bột tỏi ớt bột Hàn Quốc ớt tươi...

KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG
Mình ướp muối + bột ngọt + bột tỏi + ớt bột Hàn Quốc + ớt tươi + xíu tiêu xay.
Cá xẻ ra lọc bỏ xương giữa đi.
Nắng to phơi từ sáng đến chiều là được. Nắng yếu thì đem cất vào ngăn mát tủ lạnh rồi phơi thêm 1 ngày nữa.
Bảo quản trong ngăn đá

Lăn Vào Bếp: KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG Mình ướp muối bột ngọt bột tỏi ớt bột Hàn Quốc ớt tươi...

Lăn Vào Bếp: KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG Mình ướp muối bột ngọt bột tỏi ớt bột Hàn Quốc ớt tươi...

Lăn Vào Bếp: KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG Mình ướp muối bột ngọt bột tỏi ớt bột Hàn Quốc ớt tươi...

Lăn Vào Bếp: KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG Mình ướp muối bột ngọt bột tỏi ớt bột Hàn Quốc ớt tươi...

Lăn Vào Bếp: KHÔ CÁ LÓC MỘT NẮNG Mình ướp muối bột ngọt bột tỏi ớt bột Hàn Quốc ớt tươi...

CR By Nguyễn Quỳnh - [Post]

Đình Phi: Nhìn ngon thế thớt ơi 😂

Nhận xét