Lăn Vào Bếp: Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống...

Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống phang 1 ít thế là thêm ít thịt kèm ít gia vị khâu chuẩn bị đã xong bắt tay làm thôi chúc hội buổi tối vui vẻ nhé🥰🥰🥰
Công đoạn tạo hình đã xong
Đã xong chiến thôi chúc cả nhà vui vẻ và ngon miệng 🥰🥰🥰🥰

Lăn Vào Bếp: Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống...

Lăn Vào Bếp: Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống...

Lăn Vào Bếp: Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống...

Lăn Vào Bếp: Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống...

Lăn Vào Bếp: Lâu rồi cũng không ghé hội hôm này rảnh rồi chạy lông nhông ngoài chợ thấy tép tươi sống...

CR By Quang Cao Le Gia - [Post]

Nguyễn Thị Luyện: Đây là bánh gì thế ạ? Nhìn hấp dẫn quá

Quang Cao Le Gia: Bánh bột lọc

Nhận xét