Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Oke cho miếng Pate See Translation...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Oke cho miếng Pate See Translation...

Oke cho miếng Pate 😂See Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Oke cho miếng Pate See Translation...

CR By Thịnh Trường - [Post]

Đặng Thái Hoài Ân: ctrl c - ctrl v :)))

Nguyễn Thị Kim Hiền: Linh Giang

Linh Thu Bui Do: nhiều bơ, ko ớt, ko đồ chua

Anh Tram: Coppy rồi pate cho tui đi Nhi XD

Nguyen Duy Thuy Loan: Thủy Liiêm :))))

Đàm Trang: Cẩm Tiên Kiều Uyên May Ngố Yennie Trần Thảo Trần Lan Anh Huỳnh Như 😂

Xuan Long: Phương Nhi rip Engrisk :)

Thảo Nguyên: Ân Ân

Duyên Ng: Thục Quyên Trúc Thư

Hòa: Thèm ăn bánh mỳ nên đòi pate

Nhận xét