Lăn Vào Bếp: chuẩn luôn...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: chuẩn luôn...

chuẩn luôn 😌😌

Lăn Vào Bếp: chuẩn luôn...

CR By Khánh Linh - [Post]

Út Quậy: Tui nấu ăn k ngon mà cái dáng i chang, chắc sắp ngon rồi 🤣🤣

Thanh Thúy: T chống tay nhìn chứ k biết nấu 🙂

Thu Trang: Chóng tay là đang nghĩ : má nêm quài sao nó không ra vị

Mun Ha: Trung Boss

Mỹ Duyên: chống tay trong vô thức luôn ạ

Trần T. Thanh Trúc: Tui chống tay chứ tui nấu vẫn dỡ nha mn

Dương Mỹ Hân: :)) hjhj mình á

Trang Sakura: Mi tu :)

Thư Minh Lê: Kim Sang ☺️

Hạnh Nguyễn: Phúc Phạm its me !!!

Nhận xét