Lăn Vào Bếp: Sườn Cừu Nướng ướp với bột Cumin cực kỳ thơm và cách ướp của mình rất nhanh và ngon...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: Sườn Cừu Nướng ướp với bột Cumin cực kỳ thơm và cách ướp của mình rất nhanh và ngon...

Sườn Cừu Nướng ướp với bột Cumin cực kỳ thơm và cách ướp của mình rất nhanh và ngon lắm nên mình muốn chia sẽ đến các bạn.
Nguyên liệu : 1.75 lbs sườn Cừu, đường trắng, đường nâu, tiêu, bột cumin, dầu ăn.
Link của mình để dưới đây. Các bạn vào xem nha.
https://youtu.be/HcaqlZKR3mY

Lăn Vào Bếp: Sườn Cừu Nướng ướp với bột Cumin cực kỳ thơm và cách ướp của mình rất nhanh và ngon...

Lăn Vào Bếp: Sườn Cừu Nướng ướp với bột Cumin cực kỳ thơm và cách ướp của mình rất nhanh và ngon...

Lăn Vào Bếp: Sườn Cừu Nướng ướp với bột Cumin cực kỳ thơm và cách ướp của mình rất nhanh và ngon...

Lăn Vào Bếp: Sườn Cừu Nướng ướp với bột Cumin cực kỳ thơm và cách ướp của mình rất nhanh và ngon...

CR By Tan Pham - [Post]

Nhận xét