'Chuyển đổi số' về đăng ký cư trú

Tin Tức Việt Nam

© NGUYỄN TRIỀU

TTO - Luật cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7. Hiện Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý cho 4 dự thảo thông tư hướng dẫn áp dụng, trong đó nhiều thủ tục người dân có thể thực hiện trực tuyến mà không cần đến cơ quan công an.

Người dân làm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử tại TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG © NGUYỄN TRIỀU Người dân làm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử tại TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Các dự thảo thông tư này bao gồm: thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú, thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú, thông tư về công tác tàng thư hồ sơ cư trú và thông tư về biểu mẫu hồ sơ cư trú. 

Trong đó, dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú (gọi tắt là dự thảo) đề xuất nhiều quy định cụ thể mà người dân cần biết.

Được ủy quyền đăng ký cư trú

Điều 3 dự thảo quy định chủ hộ hoặc người có nhu cầu được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình liên hệ với các cơ quan đăng ký cư trú (công an cấp xã, công an cấp huyện) để thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú (gồm lưu trú, tạm trú, thường trú). 

Nếu người được ủy quyền là thành viên cùng trong hộ gia đình thì giấy ủy quyền không cần phải chứng thực, trường hợp người được ủy quyền không cùng hộ gia đình với người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải chứng thực theo quy định của pháp luật về ủy quyền. 

Trường hợp người yêu cầu đăng ký không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên thì phải có giấy ủy quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên.

Đặc biệt, dự thảo thông tư tại điều 4 quy định người dân có thể đến đăng ký cư trú trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, có thể gửi đăng ký qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. 

Tương tự, việc trả kết quả đăng ký cũng có thể trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Nếu người dân có yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện thì phải trả phí.

Người dân có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. 

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

Được đăng ký thường trú ở những đâu?

Theo quy định của Luật cư trú 2020, từ ngày 1-7-2021 các thủ tục cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đều bãi bỏ nên khi người dân đăng ký nơi thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ cập nhật thông tin thường trú của người dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Dự thảo thông tư quy định rõ "việc cập nhật thông tin nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú được thực hiện bằng phương tiện điện tử". 

Trường hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú đã có thông tin thể hiện mối quan hệ nhân thân của người cần đăng ký với chủ hộ, thành viên hộ gia đình thì không phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân khi đăng ký.

Nếu người đăng ký là người cao tuổi, người chưa thành niên mà trong cơ sở dữ liệu đã có thông tin theo quy định của pháp luật thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh là người cao tuổi, người chưa thành niên.

Bên cạnh đó, theo Luật cư trú 2020, người dân cũng có thể đăng ký thường trú tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, cơ sở trợ giúp xã hội, trên các phương tiện lưu động (tàu, xe) có đăng ký nơi thường trú. Do đó, dự thảo cũng quy định rõ các điều kiện được đăng ký, các loại hồ sơ mà người đăng ký cần chuẩn bị.

Bình đẳng về quyền cư trú

Ngoài ra, một quy định đáng chú ý khác trong Luật cư trú 2020 là sẽ không còn phân biệt điều kiện đăng ký thường trú giữa các tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương. 

Do đó, theo dự thảo, điều kiện quan trọng nhất để đăng ký thường trú là có chỗ ở hợp pháp. 

Chỗ ở hợp pháp có thể là chỗ ở thuộc sở hữu của người cần đăng ký hoặc có thể là chỗ của người thân, thuê mướn, cho ở nhờ... với sự đồng ý của người chủ sở hữu và thỏa điều kiện không thấp hơn 8m2 sàn/người.

Đọc bài gốc tại đây.

Bài Viết Mới

Source by: MSN

Nhận xét