Lăn Vào Bếp: Mong ad duyệt bài ạ. CẢM ƠN SỮA CHUA MỊN DẺO ÚP NGƯỢC KHÔNG ĐÁ Thành phần: Hộp sữa...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: Mong ad duyệt bài ạ. CẢM ƠN SỮA CHUA MỊN DẺO ÚP NGƯỢC KHÔNG ĐÁ Thành phần: Hộp sữa...

Mong ad duyệt bài ạ. CẢM ƠN SỮA CHUA MỊN DẺO ÚP NGƯỢC KHÔNG ĐÁ Thành phần:
Hộp sữa đặc
3 bịch sữa tươi
1 hoặc 2 hủ sữa chua không đường
500ml nước sôi
Cách làm cụ thể nha:
https://youtu.be/8UFnmZhb-uU

Lăn Vào Bếp: Mong ad duyệt bài ạ. CẢM ƠN SỮA CHUA MỊN DẺO ÚP NGƯỢC KHÔNG ĐÁ Thành phần: Hộp sữa...

Lăn Vào Bếp: Mong ad duyệt bài ạ. CẢM ƠN SỮA CHUA MỊN DẺO ÚP NGƯỢC KHÔNG ĐÁ Thành phần: Hộp sữa...

Lăn Vào Bếp: Mong ad duyệt bài ạ. CẢM ƠN SỮA CHUA MỊN DẺO ÚP NGƯỢC KHÔNG ĐÁ Thành phần: Hộp sữa...

CR By Thanh Trúc - [Post]

Nhung Nấm's: .

Thanh Trúc: .....

Thanh Trúc: .....

Hạnh Dung Nguyễn: Miinh Khuuê

Thanh Trúc:

Thanh Trúc:

Thanh Trúc:

Thanh Trúc:

Thanh Trúc:

Chuyên sản phẩm thảo mộc/thiên nhiên và nhà làm: Nhìn ngon quá

Nhận xét