Lăn Vào Bếp: Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào...

Lăn Vào Bếp

Lăn Vào Bếp: Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào...

Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào 😇🍫🍯
#dammenoitro

Lăn Vào Bếp: Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào...

Lăn Vào Bếp: Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào...

Lăn Vào Bếp: Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào...

Lăn Vào Bếp: Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào...

Lăn Vào Bếp: Xắn tay làm bánh mousse milo siêu dễ siêu ngon, ăn một miếng là thấy cuộc đời ngọt ngào...

CR By Mai Thy - [Post]

Vu Anh Thu: Kim Ngân lại tag hoy

Uyen Khanh: Quang Huy

Thùy Trang: Vy Vy Duy Vũ lm cho t ik😋

Thư Nguyễn: Cho mình hỏi ko cần whipping cream hả bạn ơi??

Nguyên Châu: Nguyên Trinh

Phạm Sang: Jessi Luong làm thử cô

#dammenoitro ,

Nhận xét