Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm: " Cứ đi Đà Lạt đi.Tao cho vay Lấy lương thì trả" Câu nói tưởng thương mình...

Đà Lạt, Đi và Trải Nghiệm

"Cứ đi Đà Lạt đi.Tao cho vay!!
Lấy lương thì trả"
Câu nói tưởng thương mình nhưng thực ra là gi.ết mình 😭😭
#Dalatdivatrainghiem"Cứ đi Đà Lạt đi.Tao cho vay!!
Lấy lương thì trả"
Câu nói tưởng thương mình nhưng thực ra là gi.ết mình 😭😭
#Dalatdivatrainghiem

CR By Hoài Thương Nguyễn - [Post]

Hailua Tuyên Vũ Vũ:

Huỳnh Tuyền: Trường Trần Nhu Y Nguyen

Nguyễn Thành Thái: Hương Xinô và bây giờ là t ôm nợ 🙂🙂

Ngọc Diễm: My Tra Truong Nhàn Võ

Cao Nguyên Thúy Diễm: Nguyễn Hoàng Quỳnh Như khi nào Vy đi mình đi nhé

Loan Du: Minh Thu mốt bớt nói dị nha 🤣🤣🤣

Anh Tân: Kiều Loan

Bigtop Nguyen: Phương Đặng :)))))

#Dalatdivatraing , #Dalatdivatraing ,

Nhận xét