Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Sài Gòn h kiếm chỗ ngồi ăn không ra, thôi kêu Vợ nấu mùa dịt vậy kk...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Sài Gòn h kiếm chỗ ngồi ăn không ra, thôi kêu Vợ nấu mùa dịt vậy kk...

Sài Gòn h kiếm chỗ ngồi ăn không ra, thôi kêu Vợ nấu mùa dịt vậy kk

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Sài Gòn h kiếm chỗ ngồi ăn không ra, thôi kêu Vợ nấu mùa dịt vậy kk...

CR By Tom Nguyễn - [Post]

Nguyễn Hạnh: Cao nhân trong hội giờ nấu nhìn hấp dẫn hơn tiệm luôn rồi 🤣🤣🤣. E vẫn chưa can đảm nấu sợ hư 1 cả nồi 😔

Nhật Bùi: Cơ mà công nhận ae trong SG hay ăn kèm rau muống nhỉ, mà thường ăn mỗi cọng rau thôi 😁

Nguyễn Ngọc Như: Ngồi ăn là 2 chẹo

Khúc Mệnh: Chịu khó nấu ở nhà ăn thì ngon và đúng ý hơn, có điều ít người ăn thì hơi mắc vì nấu phải mua đầy đủ nguyên vật liệu thì nấu mới ngon được.

Nhận xét