Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Thanh Xưng Của Bà Hạt Dẻ muốn lan tỏa sự dễ thương tới mọi người sau khi đã order...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Thanh Xưng Của Bà Hạt Dẻ muốn lan tỏa sự dễ thương tới mọi người sau khi đã order...

Thanh Xưng Của Bà Hạt Dẻ muốn lan tỏa sự dễ thương tới mọi người sau khi đã order được ly Cheese Coffee mùa dịch 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
P/s: rồi 6 đứa mà có 2 ly, chia sao cô chú 🤣See Translation

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Thanh Xưng Của Bà Hạt Dẻ muốn lan tỏa sự dễ thương tới mọi người sau khi đã order...

Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Thanh Xưng Của Bà Hạt Dẻ muốn lan tỏa sự dễ thương tới mọi người sau khi đã order...

CR By Tạ Công Bình - [Post]

Nguyễn Hồng Phát: Thôi để mình bà Dẻ uống hết đỡ mắc công giành lộn 🤣

Nhận xét